Liczba odwiedzin strony: 17202 Osób na stronie: 2
 

Primo-Lex. Usługi prawnicze. Kretkowski W.

 
 
Primo-Lex. Usługi prawnicze. Kretkowski W.
 
1 Maja 9
45-068 Opole
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 222 poz. 2256 - Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 2) (Dz. U. z dnia 13 października 2004 r.) Na podstawie art. 41d ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:...
Monitor Polski 1997 Nr 79 poz. 763 - Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli
ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 16 października 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli. (M.P. z dnia 22 października 1997 r.) Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:...